Πάλλης Θάνος

Πάλλης Θάνος
Καθηγητής Οικονομικής & Πολιτικής Λιμένων, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου & Πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων
Καθηγητής Οικονομικής & Πολιτικής Λιμένων, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου & Πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων

Ο Θάνος Πάλλης είναι Καθηγητής Οικονομικής και Πολιτικής Λιμένων, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 2020 επανεξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (International Association of Maritime Economists - IAME) .

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική»,, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο την δομή της λιμενικής βιομηχανίας και των ναυτιλιακών αγορών και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις θαλάσσιες μεταφορές.  Έχει συμβάλει στην διαμόρφωση πολιτικών για τη ναυτιλία και τους λιμένες σε Ευρώπη, Ν. Αμερική, Λ. Αμερική, Αφρική, Ασία, με την συμμετοχή του σε σχετικές έρευνες των Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης & Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), ΟΗΕ (UNCTAD), Ενώσεων των λιμένων (European Sea Port Organisation (ESPO), International Association of Ports & Harbors (IAPH), International Association of Port Cities (AIVP), Cruise Europe, MedCruise) τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή), εθνικών κυβερνήσεων (Ελλάδα, Καναδάς, Κολομβία, Τουρκία), και μεμονωμένων λιμένων και ναυτιλιακών εταιριών. 

Την περίοδο 2011-2012 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Την πενταετία 2013-2017 διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΜedCruise, της Ένωσης των λιμένων κρουαζιέρας 20 χωρών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Υπήρξε Fulbright Maritime Research Scholar στο Columbia University, New York (Centre for Energy, Marine Transportation & Public Policy, 2008-2009) Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας, είναι επισκέπτης καθηγητής στο School of Management, Universidad de Los Andes, Colombia. Έχει επίσης διδάξει στα Πανεπιστήμια Dalhousie University, Halifax, Καναδά, University of Antwerp, Βέλγιο, University of Texas A&M, USΑ, Old Dominion University, Virginia, USA & University of Parthenope, Naples Italy. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική & Εμπόριο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΟΑΤΑΠ στον Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτιλία, και μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συγγραφέας 8 βιβλίων (7 σε συνεργασία), δημοσιευμένων στην Ελληνική, Αγγλική, και Ιαπωνική, και 89 επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, με θέμα την οικονομική, πολιτική και διοίκηση λιμένων και συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές θαλάσσιων μεταφορών. Έχει παρουσιάσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σε σημαντικό αριθμό των οποίων έχει προεδρεύσει ή συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής. Είναι συγγραφέας βιβλίων με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιαπωνικά), τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ναυτιλία  (Ελληνικά, Αγγλικά) και το Ελληνικό Ναυτιλιακό Παράδειγμα (Αγγλικά). Οι έτερο-αναφορές στο έργο του στην διεθνή βιβλιογραφία υπερβαίνουν τις 3.800 (h-index=35). Η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού “Best European Study 1999” που οργανώθηκε από την European Community Studies Association (ECSA). Του έχει απονεμηθεί δύο φορές το Maritime Economics & Logistics Best Paper Award, από το International Association of Maritime Economists (2008 και 2017). 

To 2008 δημιούργησε, σε συνεργασία, τον διαδικτυακό κόμβο PortEconomics.eu για την προώθηση της οικονομικής, και πολιτικής λιμένων με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) (2010-2014), εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του International Association of Maritime Economists (ΙΑΜΕ) (208-2014) και Γραμματέας του ΙΑΜΕ (2013-2018), σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του διεθνούς δικτύου Port Performance Research Network (PPRN). 

Ο Θ. Πάλλης είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ, 1992), ΜΑ in the Economics of the EU (Exeter University, UK, 1993), και Ph.D. (University of Bath, UK, 1998).