Στεφανίδη Ιουλία

Στεφανίδη Ιουλία
Project Manager - Τομέας Στρατηγικής & Εμπορικής Ανάπτυξης - Γενική Διεύθυνση Small Business Segment - Eurobank

Η Στεφανίδη Ιουλία σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ παράλληλα απασχολήθηκε σε θέσεις συναφούς αντικειμένου στις εταιρείες ICAP A.E., ΤΡΟΦΙΜ Α.E. και ΟΤΕ A.E.

Το 2005 εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Eurobank και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέλαβε   σύμβουλος στεγαστικών και επιχειρηματικών χορηγήσεων σε Καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας, αποκτώντας ταυτόχρονα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» από τα ΤΕΙ Αγίου Νικολάου, σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Portsmouth. 

Το 2014 μετέβη στην Αθήνα, όπου και ανέλαβε θέση ευθύνης στο Group Loan Administration της Τράπεζας, ενώ από το 2015 μέχρι και σήμερα, έχοντας πλέον διευρυμένες γνώσεις τραπεζικής, απασχολείται σε θέσεις Product Development και Project Managing στον Τομέα Στρατηγικής & Ανάλυσης του Small Business Banking Segment της Τράπεζας.

Σήμερα είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες και δράσεις της Τραπεζικής ΜμΕ στον κλάδο του Τουρισμού (πρόγραμμα «Business Banking Τουρισμός» hyperlink: https://www.eurobank.gr/el/business/anagkes/business-banking-tourismos), ενώ παράλληλα μετέχει ενεργά σε δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες στον χώρο του microfinance (μικροδάνεια/μικροπιστώσεις AFI, hyperlink: https://www.afi.org.gr) και στη στήριξη της νεανικής, καινοτόμου επιχειρηματικότητας (πρωτοβουλία egg, hyperlink: https://www.theegg.gr/el/).

Πρόσφατα απέσπασε τιμητική διάκριση στον εσωτερικό διαγωνισμό της Eurobank «Η Συνεγασία στο Επίκεντρο» και ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα “Retail Leadership”, που προσφέρει η Τράπεζα σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School.