Σπύρου Σπύρος

Σπύρου Σπύρος
Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) και Μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting & Finance), Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Κατά την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε στα University of Durham, Middlesex University Business School, και Brunel University. Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), και έχει PhD στα Χρηματοοικονομικά (1997) και MSc στα Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων (1993) από το Brunel University. Το 2001 εκλέχτηκε Λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει οργανώσει και διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Παραγώγων Αγορών σε Αγγλικά Πανεπιστήμια (Financial Engineering, Security Investment Analysis, Portfolio Management) και διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Διαχείριση Κινδύνων & Παράγωγα, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική), καθώς και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου). Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως Journal of Banking & Finance, Journal of Economic Behavior and Organisation, Journal of Financial Stability, Energy Economics, Energy Journal, Journal of Business Finance & Accounting, European Financial Management, Journal of Futures Markets, International Review of Financial Analysis, μεταξύ άλλων.