Αναστασιάδης Σπύρος Χ.

Αναστασιάδης Σπύρος Χ.
Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)
Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)

O Σπύρος Aναστασιάδης είναι Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ).

Ο κ. Αναστασιάδης έχει λάβει το Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το A.Π.Θ. (1983) και το Διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ (1988).  Υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής του IBM Almaden Research Center (1988-1989).  Υπήρξε Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1993-2004), Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (2005-2008) από όπου του έγινε Μετάκληση στο Τμήμα Χημείας του Παν. Κρήτης το 2008.  Υπήρξε Ιδρυτής, Οργανωτής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Παν. Κρήτης (1999-2004) ενώ διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (09/2007–10/2008).  Είναι Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ΜΟ.ΔΙ.Π. (01/2009–τώρα) και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (07/2018–τώρα) ενώ υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Παν. Κρήτης (02/2011–10/2016).  Εξελέγη Μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (5/2020–τώρα).  Έχει ορισθεί ως Αντιπρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Επιστημών Μηχανικού από 11/2020. Υπηρετεί ως Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (1/2020-τώρα).

Στον κ. Αναστασιάδη έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της American Physical Society το 1998, το Graduate Student Award της Materials Research Society το 1987, και το Best Paper Award της Society of Plastics Engineers - Plastics Analysis Division το 1985.  Έχει εκλεγεί Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) της American Physical Society το 2000.  Υπήρξε Senior Editor και Editor for Europe, Middle East and Africa του Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics (5/2006–7/2010), υπηρέτησε ως Consulting Editor του AIChE Journal (8/2012–12/2016) και ως Μέλος του Editorial Advisory Board του Macromolecules (1/2015-12/2017).  Υπηρετεί ως Μέλος του Editorial Board του Polymers (1/2020-τώρα). Είχε εκλεγεί Mary Shepard B. Upson Visiting Professor στο Πανεπιστήμιο Cornell για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  Διετέλεσε Πρόεδρος της European Polymer Federation (EPF) για τα έτη 2018 και 2019 ενώ υπηρετεί ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ, 12/2012-τώρα).  Ο κ. Αναστασιάδης εκλέχθηκε Διευθυντής του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ το 2013 και επανεκλέχθηκε για 2η θητεία τον 11/2018.

Ο κ. Αναστασιάδης έχει δημοσιεύσει 138 άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 4 σε βιβλία, 6 σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, και 82 σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές.  Eίναι Editor 1 βιβλίου και είχε (με συνεργάτες) την επιμέλεια μετάφρασης στην Eλληνική δύο textbook (ένα μόνος και ένα με συνεργάτες). Εργασίες του έχουν παρουσιασθεί 560 φορές σε διεθνή συνέδρια (109 προσκεκλημένες ομιλίες). Έχει δώσει 58 προσκεκλημένες ομιλίες σε Πανεπιστήμια και Ακαδημαϊκά και Βιομηχανικά Ερευνητικά Κέντρα. Έχει επιβλέψει (ή συνεχίζει να επιβλέπει) την εκπόνηση 23 διδακτορικών διατριβών, 24 εργασιών για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, 23 πτυχιακών εργασιών ενώ έχει συνεργαστεί με 15 μεταδιδακτορικούς υποτρόφους.  Έχει συντονίσει 17 Ερευνητικά Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από Εθνικές πηγές ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ενώ έχει υπάρξει Υπεύθυνος Φορέα σε άλλα 21 Έργα.  Ο συνολικός προϋπολογισμός των Ερευνητικών Έργων για τον Φορέα ήταν ~11,2 εκατομμύρια Ευρώ.