Σαμπάτη Σταυρίνα

Σαμπάτη Σταυρίνα
ΙT Operations DevOps Section Manager, ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών

Η Σταυρίνα Σαμπάτη είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, με Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου ΟΤΕ το 2009.

Από το 2013 ηγείται πολυπληθείς ομάδες μηχανικών με τεράστια τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν μοντέρνες και αποδοτικές IT λύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο σε πελάτες που αφορούν τη βασική επιχειρηματικότητα του Ομίλου, fixed OTE, κινητή COSMOTE, όσο και σε ICT πελάτες, όπως η T-Mobile Netherlands (TMNL), η T-Rom, AMC, Coca Cola Helenic (CCH), Deutsche Telekom (DT).

Παρά το νεαρό της ηλικίας της διακρίνεται για την εμπειρία που έχει αποκομίσει από την εμπλοκή της σε σύνθετα και απαιτητικά έργα σε εξωτερικό και Ελλάδα, σε multicultural περιβάλλοντα. Εστιάζοντας στη βέλτιστη εμπειρία του πελάτη με μέσο την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, δεν έπαψε ποτέ να φροντίζει τη συνεχή εξέλιξη των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων της μέσα από σειρά σεμιναρίων, προγραμμάτων, πιστοποιήσεων σε συνδυασμό με την επαγγελματική της ενασχόληση.