Μποσκόπουλος Πάρις

Μποσκόπουλος Πάρις
Σύμβουλος Επιχειρήσεων/Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Επιχειρήσεων/Φαρμακοποιός

Ο Γρηγόριος-Πάρις Μποσκόπουλος είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξύ 1975 και 2011 υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της Φαρμακοβιομηχανίας, ελληνικής και διεθνούς, με μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς των Εταιρικών Υποθέσεων της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και των Κανονιστικών Υποθέσεων και της Νομοθεσίας για τον τομέα του Φαρμάκου και του χώρου της Υγείας, ειδικότερα την περίοδο της εναρμόνισης της ελληνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τιμολόγησης και Αποζημίωσης των φαρμάκων, καθώς και σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και προστασίας εκ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Την τελευταία δεκαετία στον χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα Εταιρικής και Στρατηγικής Επικοινωνίας, σχέσεις με τα ΜΜΕ και διαχείρισης κρίσεων. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του ΣΦΕΕ, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, υπήρξε ενεργό μέλος των ομάδων Pharma, Public Affairs και Intellectual Property του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και το 2003 ολοκλήρωσε το Leadership development program του Harvard Business School. Από το 2011 δραστηριοποιείται σαν ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων.