Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω

Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω
Επίκουρη Καθηγήτρια Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών