Νασίκας Νεκτάριος

Νασίκας Νεκτάριος
Επίκουρος Καθηγητής, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ο Νεκτάριος Νασίκας γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε το 2006 από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το πτυχίο του Φυσικού. Στην συνέχεια απέκτησε το 2009, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών. Το 2012 αναγορεύτηκε Διδάκτορας στην Επιστήμη των Υλικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Απέκτησε επίσης δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα το 2020, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική με ειδίκευση στις Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις. 

Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Peter A. Rock Thermochemistry lab του University of California Davis, στις ΗΠΑ καθώς και στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, πραγματοποιώντας έρευνα αιχμής πάνω στο πεδίο των προηγμένων υλικών.

Έχει επίσης εργαστεί ως σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, χειριζόμενος πρωτοβουλίες για την στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. 

Διετέλεσε Διευθυντής (2017 – 2021) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) από συστάσεως του, κατόπιν ομόφωνης εκλογής του από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ως Διευθυντής διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ, με σκοπό την στήριξη της άριστης ερευνητικής δραστηριότητας των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας.

Σήμερα κατέχει την θέση του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Έχει επίσης διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές όπως τα Advanced Functional Materials, Chemistry of Materials, Journal of the American Ceramic Society κ.α. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στους τομείς των πολυλειτουργικών υλικών, των υλικών που χρησιμοποιούνται στη θωράκιση και στην αντιβαλλιστική προστασία, καθώς και στην τεχνολογία των άμορφων και κεραμικών υλικών.