Μπούρμπος Ευάγγελος

Μπούρμπος Ευάγγελος
Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου, ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ο κύριος Μπούρμπος είναι διπλωματούχος της Σχ. Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και έχει αποφοιτήσει από το ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων - με κατεύθυνση: Υλικά – Επεμβάσεις Συντήρησης», του ΕΜΠ. Εργάστηκε ως ερευνητής σε Εθνικά κι Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα στα πλαίσια του FP7 και Horizon 2020, με 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές με προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 έχει ενταχθεί στο δυναμικό του ομίλου ΤΙΤΑΝ ΑΕ, όπου εργάζεται ως Χημικός Μηχανικός στην υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου του εργοστασίου Πατρών, με κύριες αρμοδιότητες την εποπτεία και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των πιστοποιημένων κατά ISO 9001, Αναλυτικού Εργαστηρίου κι Εργαστηρίου Φυσικών Δοκιμών.