Μπίνας Βασίλης

Μπίνας Βασίλης
Συνεργαζόμενος Ερευνητής Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ / co-founder PCNano Materials