Πολυδώρου Μαρία

Πολυδώρου Μαρία
Cluster Safety Lead SE Europe/ Country Safety Lead, Greece, Cyprus, Malta, Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Cluster Safety Lead SE Europe/ Country Safety Lead, Greece, Cyprus, Malta, Pfizer Ελλάς Α.Ε.

Η Μαρία Πολυδώρου είναι Φαρμακοποιός, απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στην ειδίκευση της Κλινικής Φαρμακευτικής (ΕΚΠΑ). Αρχικά εργάστηκε ως νοσοκομειακός φαρμακοποιός στο ΩΚΚ. Από το 1999 έχει δραστηριοποιηθεί στην Pfizer Ελλάς διαδοχικά στους τομείς των Κανονιστικών Υποθέσεων, Ιατρικής Πληροφόρησης  και Φαρμακοεπαγρύπνησης. Το 2006 αναλαμβάνει επικεφαλής του τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης  για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Από το 2010, έχει την διεύθυνση των Τμημάτων Φαρμακοεπαγρύπνησης της Pfizer για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.