Μαροπάκης Μανούσος

Μαροπάκης Μανούσος
Founder & Managing Director of BrainUP Business Consultants
Founder & Managing Director of BrainUP Business Consultants

Ο Μανούσος Μαροπάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εργασθεί σε μεγάλες εταιρείες ως Διευθυντής Πωλήσεων & Trade Marketing. Έχει εκπαιδευτεί ως εισηγητής σε θέματα Management, Category Management, Μerchandising, Τεχνικές Πωλήσεων, Επικοινωνίας και Τεχνικών Παρουσιάσεων στη Δανία, Αγγλία και Γαλλία. Είναι ένας από τους λίγους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Harvard Business Publishing στην Ελλάδα και καταμετρά στην εμπειρία του, πλήθος διδακτικών ωρών πίσω από υλοποίηση προγραμμάτων του συγκεκριμένου οργανισμού. Επιπρόσθετα, έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής προσωπικής ανάπτυξης μέσω της μεθοδολογίας «Goal Mapping». Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 32.000 άτομα σε μεγάλες εταιρίες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο σε θέματα Management, Πωλήσεων, Merchandising, Διαπραγματεύσεων, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελάτη, Τεχνικές Παρουσιάσεων, Προσωπικής Ανάπτυξης, Καθοδήγησης, Παρακίνησης και Οργάνωσης Χρόνου. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πάνω από 400 σεμινάρια Βιωματικής Κατεύθυνσης μέσω της μεθοδολογίας Kolb. Ταυτόχρονα, δρα ως σύμβουλος σχεδιασμού και υλοποίησης Στρατηγικής σε Οργανισμούς & Εταιρίες σε Ελλάδα & Κύπρο και έχει διατελέσει κεντρικός ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων. Σήμερα είναι ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Brain Up - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.