Λέτσιου Σοφία

Λέτσιου Σοφία
Υπεύθυνη του Βιοχημικού Εργαστηρίου, APIVITA SA

Η Σοφία Λέτσιου είναι Χημικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Βιοχημεία. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με την ανάπτυξη μεθόδων βασισμένων στη βιολογία συστημάτων (τεχνολογία omics) καθώς και με την εφαρμογή τους σε τομείς όπως η υγεία και η διατροφή του ανθρώπου. Επιπλέον έχει ασχοληθεί με την θαλάσσια βιοτεχνολογία. Συνολικά έχει εκπονήσει 8 χρόνια μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2010, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. To 2015 δημιούργησε ένα καινοτόμο και μοναδικό εργαστήριο βιοχημείας στην APIVITA SA του οποίου είναι επικεφαλής εδώ και 6 χρόνια Έχει 25 πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις και 47 συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια. Τέλος, είναι εφευρέτης 3 διεθνών και 2 εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.