Κυριακόπουλος Αν. Αριστείδης

Κυριακόπουλος Αν. Αριστείδης
Projects Director & Managing Partner στον όμιλο εταιριών FOODLine Co., Food Industry Engineering & Consulting
Projects Director & Managing Partner στον όμιλο εταιριών FOODLine Co., Food Industry Engineering & Consulting

Ο Αριστείδης είναι 39 ετών. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στην Αθήνα και στη συνέχεια έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Boston University με αντικείμενο Mechanical & Industrial Engineering. Δούλεψε για 2 συναπτά έτη στο τμήμα Νέων Έργων της μεγαλύτερης Αλλαντοβιομηχανίας των Βαλκανίων, -Creta Farms, όπου και ασχολήθηκε με τη μελέτη και επίβλεψη νέων βιομηχανικών κατασκευών του Ομίλου, όπως Βιολογικός Καθαρισμός, Βιομηχανική Ψύξη, Επέκταση μονάδων παραγωγής και τυποποίησης, εγκαταστάσεις νέων γραμμών παραγωγής καθότι και αποξηλώσεις-μεταφορές υπαρχόντων μηχανημάτων σε άλλες μονάδες. Έκτοτε, εργάστηκε στην εταιρία 2ηςγενιάς FOODLine Co., τα πρώτα χρόνια ως Project Engineer, μετέπειτα ως Project Manager και τα 5 τελευταία ως Projects Director & Managing Partner, με σκοπό τη μελέτη, το σχεδιασμό και υλοποίηση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής Αρτοσκευασμάτων και Ζαχαρωδών προϊόντων, παραδίδοντάς το κάθε έργο ως Turn-key. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Β. Αφρική, Μέση Ανατολή και Ν.Α. Ασία, έχοντας στο πελατολόγιο τις μεγαλύτερες τοπικές και πολυεθνικές εταιρίες του χώρου. Τέλος είναι εγγεγραμμένος στο Engineering Council του Ηνωμένου Βασιλείου και κατέχει τον τίτλο Chartered Engineer στο IMechE.