Κριάρη Ισμήνη

Κριάρη Ισμήνη
Καθηγήτρια, τ. Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2016 - 2020)