Νικολόπουλος Κωνσταντίνος

Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Partner, EY Consulting Services
Partner, EY Consulting Services

Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος είναι Partner στο τμήμα Συμβουλευτικών υπηρεσιών ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής Ασφαλιστικού κλάδου και Αναλογιστικής στην ΕΥ για την Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό χώρο με επίκεντρο στους τομείς των ασφαλειών ζωής, συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων και των επενδύσεων. Kατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά & Διαχείριση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του York  και πτυχίο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με κατεύθυνση τα Επιχειρησιακά Μαθηματικά  από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και είναι πιστοποιημένος Αναλογιστής από την  Ένωση Αναλογιστών Αγγλίας (Fellow of Institute of Actuaries-FIA).