Βουγογιαννοπούλου Κωνσταντίνα

Βουγογιαννοπούλου Κωνσταντίνα
PhD  Χημικός, επιστημονικός συνεργάτης, Pharmagnose.
PhD Χημικός, επιστημονικός συνεργάτης, Pharmagnose.

Η Κωνσταντίνα Βουγογιαννοπούλου ανήκει στο δυναμικό του ερευνητικού τεχνοβλαστού (spin-off) Pharmagnose, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

Απέκτησε το πτυχίο χημείας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2003, και συνέχισε σπουδές σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων, με θέμα την απομόνωση και ημισύνθεση αλκαλοειδών με δράση κατά των κινασών. 

Έχει εργαστεί σε μεταδιδακτορικό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes της Γαλλίας, όπου της δόθηκε η ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε τεχνικές ημισύνθεσης και απομόνωσης, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί σε εταιρείες παρασκευής και εμπορίας φυτικών εκχυλισμάτων. Ασχολείται ενεργά με την έρευνα τα τελευταία 15 χρόνια, δημοσιεύοντας πάνω από 20 άρθρα πρωτότυπης έρευνας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, μαθήματα επιλογής με θέμα τα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά. 

Τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι η απομόνωση και δομική ταυτοποίηση χημικών ουσιών από φυτά της ελληνικής και παγκόσμιας βιοποικιλότητας με στόχο την αξιολόγηση τους ως πιθανά φάρμακα, η ανάλυση πολύπλοκων μιγμάτων όπως είναι τα φυτικά εκχυλίσματα, και η οργανική σύνθεση φαρμακολογικά ενεργών χημικών μορίων. 

Τα τελευταία χρόνια, συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.