Κωνσταντίνα Αντωνίου

Κωνσταντίνα Αντωνίου
Business Units Manager Factory Automation & Process Automation, Digital Industries Siemens A.E.
Business Units Manager Factory Automation & Process Automation, Digital Industries Siemens A.E.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, με Mini MBA του ALBA Business School. 

Εργάζεται στην εταιρεία Siemens 24, από τα οποία τα τελευταία 9, είναι διευθύντρια των τμημάτων Factory Automation και Process Automation. Υπεύθυνη για τη διαχείριση (product management), το marketing, την εκπαίδευση και την υποστήριξη (pre sales support) των προϊόντων που ανήκουν στις παραπάνω επιχειρησιακές μονάδες. Επικεφαλής ομάδας 5 ατόμων και αρμόδια για τον συντονισμό της δράσης των παραπάνω τμημάτων στην Ελληνική αγορά, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών στον Τομέα της Βιομηχανίας.