Κλωνάρης Ευστάθιος

Κλωνάρης Ευστάθιος
Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Κλωνάρης είναι Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. Έχει πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία από την Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του ΑΠΘ (1990) και MSc in Agricultural Economics  και PhD από το Πανεπιστήμιο του Reading (UK). Σήμερα είναι Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας& Ανάπτυξης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών και είναι Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (ΜΒΑ Food and Agribusiness). Στο παρελθόν έχει διατελέσει, εθνικός εκπρόσωπος στην διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2003). Έχει εργαστεί ως σύμβουλος του FAO και έχει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων μιας και εργαστεί τόσο ως συντονιστής όσο και ως ερευνητικής σε αρκετά προγράμματα. Από τον Ιανουάριο του 2020 είναι επιστημονικός υπεύθυνος για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου για την νέα ΚΑΠ 2021-2027. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην οικονομική της πολιτικής των τροφίμων και ποιότητας, της αγροτικής επιχειρηματικότητας, την διερεύνηση των αγορών αγροτικών προϊόντων, καθώς και θεμάτων που αφορούν την Κ.Α.Π.