Καλογεράς Ιωάννης Ν.

Καλογεράς Ιωάννης Ν.
FCCA, CPA, Principal στο ελεγκτικό τμήμα της Deloitte
FCCA, CPA, Principal στο ελεγκτικό τμήμα της Deloitte

Ο κύριος Ι. Καλογεράς σπούδασε Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά και Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.  Εργάστηκε αρχικά ως βοηθός λογιστής σε Ανώνυμη Εταιρεία για περίπου 5 χρόνια και στην συνέχεια ξεκίνησε την καριέρα του στο ελεγκτικό επάγγελμα. Τώρα είναι Principal στο ελεγκτικό τμήμα της Deloitte, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA) και μέλος του Association Certified Chartered Accountants της Αγγλίας (FCCA). Έχει περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ελέγχου και παρέχει τις υπηρεσίες του σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων, του λιανεμπορίου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχει μεγάλη εμπειρία σε ελέγχους εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ).