Παπαντωνίου Γιάννης

Παπαντωνίου Γιάννης
Ερευνητής ΙΤΕ - Επικεφαλής Εργαστηρίου Μηχανικής Κυτταρικών Θεραπειών κ Αναγεννητικής Ιατρικής, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Πάτρα / Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ανάπτυξης και Αναγέννης, Ιατρική Σχολή, KU Leuven, Βέλγιο
Ερευνητής ΙΤΕ - Επικεφαλής Εργαστηρίου Μηχανικής Κυτταρικών Θεραπειών κ Αναγεννητικής Ιατρικής, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Πάτρα / Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ανάπτυξης και Αναγέννης, Ιατρική Σχολή, KU Leuven, Βέλγιο