Γεωργιτσέλης Γεώργιος

Γεωργιτσέλης Γεώργιος
Section Manager of  Network Management Operations F&M -  OTE Group of Companies
Section Manager of Network Management Operations F&M - OTE Group of Companies

Ο Γεώργιος Γεωργιτσέλης είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Engineering και Master

of Science in Communications Systems Engineering (Department of Electrical &

Electronic Engineering) από το University of Portsmouth (United Kingdom).

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αγοράς των Τηλεπικοινωνίων και της

Πληροφορικής μέσα από διάφορες θέσεις της αγοράς, ενώ από το 2006 εργάζεται

στον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ. Από το 2014 έχει στην ευθύνη του την 24x7 εύρυθμη

λειτουργία και διαχείριση του Δικτύου Ομίλου (Network Management Center of OTE

Group).

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αναπτύξει – μέσω ενός cross-functional collaboration

model με άλλες μονάδες της Εταιρείας – τη λύση του Diligent ecosystem ως network

automation solution model - η οποία κατά το παρελθόν έχει λάβει διακρίσεις ως best

practice στον όμιλο της Deutsche Telekom.