Φρυσάλη Μελίνα

Φρυσάλη Μελίνα
Στέλεχος Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης Αγροτικών φύλλων, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η κ. Φρυσάλη είναι διπλωματούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005-2010). Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, έλαβε υποτροφία για άριστη επίδοση σπουδών, ενώ επιλέχθηκε μέσω του προγράμματος IAESTE για πρακτική άσκηση σε εταιρία του Hong Kong. Στη συνέχεια, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Ειδίκευσης από το τμήμα Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2012, με αντικείμενο «Έλεγχο Ποιότητας-Χημική Ανάλυση». Το 2012 έλαβε υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, αντικείμενο της οποίας ήταν η «Ανάπτυξη αποκρίσιμων βιομιμητικών πολυμερικών επιφανειών». Παράλληλα, εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (2012-2017). Το 2017 ονοματίστηκε Διδάκτωρ από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αμέσως εντάθηκε στο ερευνητικό δυναμικό της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Στην εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή προϊόντων φύλλου και μεμβρανών. Παράλληλα με την εργασία της στην εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Ειδίκευσης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», όπου έλαβε υποτροφία άριστης επίδοσης (2019-2020). 

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τροποποίηση επιφανειών για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους, την ανάπτυξη αποκρίσιμων επιφανειών σε διάφορα ερεθίσματα, την μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων και διαβροχής, την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό επιφανειών είτε φυσικοχημικά είτε με χρήση λέιζερ. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.