Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή

Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή
Καθηγήτρια Μεθοδολογίας της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Μ. Φουντοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα. 

Είναι καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ ανήκοντας στο ΔΕΠ του από το 1999 και έχοντας διέλθει όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής εξέλιξης. 

Σήμερα ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και το γνωστικό της αντικείμενο, το οποίο κατέχει από το 2011, είναι «Θεωρία και πράξη της Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας». 

Το επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφορά στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας καθώς και στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, της μάθησης και της διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει την εποπτεία διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και μετέχει σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές εκπόνησης διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. 

Πλούσια είναι η διοικητική της εμπειρία, επίσης, καθώς έχει υπηρετήσει εντός και εκτός του ΕΚΠΑ σε πολλές και ποικίλες θέσεις ευθύνης.