Ευθυμίου, Κωνσταντίνος

Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Solution Architect/ Σύμβουλος Βιομηχανικής Πληροφορικής, Siemens Digital Industries Software

Ο Κωνσταντίνος Ευθυμίου εργάζεται ως σύμβουλος βιομηχανικής πληροφορικής στη Siemens UK Digital Industries Software στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ειδίκευση στην ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών κύκλου ζωής προϊόντων, κυρίως εταιρειών Αεροδιαστημικής και Αμυντικής Βιομηχανίας όπως Rolls Royce και BAE Systems. Είναι αξιολογήτής ερευνητικών προτάσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής για τεχνολογιές παραγωγής καθώς και για οργάνωση και διοίκηση παραγωγής. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ώς αρχιτέκτονας συστημάτων ψηφιοποίησης διαδικασιών παραγωγής αεροναυπηγικών προϊόντων και τεχνικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Μ4, ενός Ιndustry 4.0 έργου, μαζί με την ΙΒΜ για την εταιρεία Meggitt PLC. Υπήρξε υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκές Αυτοκινητοβιομηχανίες (όπως Volvo, FCA Group, Daimler) και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τομείς της ψηφιακής παραγώγής και βελτιστοποίησης συστημάτων παραγωγής, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει παραδώσει διαλέξεις και συνεπιβλέψει μεταπτυχιακές εργασίες σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Cranfield, Warwick, Sheffield) για θεμάτα ψηφιοποίησης και προγραμματισμού παραγωγής. Ο Κων/νος Ευθυμίου κατέχει Διδακτορικό στα Συστήματα Παραγωγής και Δίπλωμα Μηχανολογου & Αεροναυπηγού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών.