Μαντζουράνη Εύη

Μαντζουράνη Εύη
Talent Acquisition & Development Manager, Nestlé
Talent Acquisition & Development Manager, Nestlé

Η Εύη Μαντζουράνη είναι διπλωματούχος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα πρώτα βήματα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία τα έκανε στην Κροατία αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο στον μεγαλύτερο παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών, την AIESEC. Γρήγορα συνειδητοποιεί πως η ανάπτυξη των ανθρώπων και η υποστήριξη τους είναι το όχημα για την επιχειρηματική πρόοδο και εντάσσεται στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και εργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποκομίζοντας εμπειρίες και γνώση που την βοηθούν στην εξέλιξη της. Το Νοέμβριο του 2011 εντάσσεται στην οικογένεια της Nestlé στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ως Talent Manager για την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και στα χρόνια που ακολουθούν αναλαμβάνει θέσεις αυξανόμενος ευθύνης.