Χριστοφόρου Ευάγγελος Β.

Χριστοφόρου Ευάγγελος Β.
Καθηγητής Ηλεκτρονικών Υλικών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Καθηγητής Ηλεκτρονικών Υλικών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ο Ευάγγελος Χριστοφόρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτορας Μηχανικός του King's College London, είναι Καθηγητής Ηλεκτρονικών Υλικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως:

• Υλικά και Εφαρμογές για Αισθητήρες και Μορφομετατροπείς, με σημαντικότερο προϊόν μια μέθοδο και συσκευές για μαγνητική παρακολούθηση της κατανομής του τανυστή τάσεων σε χάλυβες. Άλλοι αισθητήρες και υλικά που αναπτύχθηκαν έως τώρα περιλαμβάνουν αισθητήρες θέσης και μετατόπισης, μαγνητόμετρα και εφαρμογές τους, μαγνητικό καρδιογράφο, μετρητές μάζας αερίων κ.λπ.

• Υβριδικά ηλεκτρικά συστήματα, με σημαντικότερη καινοτομία που σχετίζεται με την παραγωγή υδρογόνου από νερό κάτω από 300C. Άλλα συστήματα που αναπτύσσονται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν την παραγωγή άριστης ποιότητας βιοκαυσίμων από απόβλητα, τη συλλογή και αποθήκευση ενέργειας, την αναζωογόνηση συσσωρευτών, την ανάπτυξη έξυπνων αισθητήρων για έξυπνες πόλεις κ.λπ.

• Μαγνητικές τεχνικές για βιοϊατρικές εφαρμογές, όπου οι σημαντικότερες εφαρμογές σχετίζονται με την ανάπτυξη αισθητήρα για τον COVID-19, απολυμαντικές τεχνικές και υλικά, παραγωγή πολύτιμων συστατικών από γεωργικά προϊόντα, την αφαλάτωση και καθαρισμό υδάτων και την καλλιέργεια άλγεων μέσω επιλεκτικού μαγνητικού διαχωρισμού με τη χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων. Άλλα προϊόντα σχετίζονται με την ανάπτυξη μεθόδου απεικόνισης μαγνητικών σωματιδίων, καθετήρων θρομβόλυσης, καθώς και με δομικές μελέτες ύδατος.

Ο Ευάγγελος Χριστοφόρου σχετίζεται ενεργά με πλήθος βιομηχανιών στον τομέα των αισθητήρων, της ενέργειας και της υγείας και συνεργάζεται μαζί τους σε ερευνητικά έργα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 175 άρθρα σε διεθνή περιοδικά (Scopus h-index = 29 – Google h-index = 32) και έχει δώσει περισσότερες από 50 προσκεκλημένες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι Πρόεδρος του European Magnetic Sensor & Actuator Conference (EMSA) και editorial board σε πλήθος αρχειακών περιοδικών.