Σπινέλλης Διομήδης

Σπινέλλης Διομήδης
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Διομήδης Σπινέλλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Τεχνολογίας Λογισμικού του Πολυτεχνείου του Ντελφτ.  Είναι κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος MEng στην Τεχνολογία Λογισμικού (1990) και διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών (1994) από το Imperial College London. Έχει συντονίσει εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα στους τομείς της τεχνολογίας λογισμικού, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, της αξιοπιστίας λογισμικού και της γλωσσικής τεχνολογίας.  Έχει επίσης εκπονήσει μελέτες για πολλές Ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληροφορικής.  Την περίοδο 2009–2011 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας σχεδιάζει και υλοποιεί λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software) από το 1988.   Εργαλεία και βιβλιοθήκες που έχει υλοποιήσει αποτελούν τμήμα των λειτουργικών συστημάτων macOS και BSD Unix ενώ για τη συνεισφορά του αυτή ήταν μέλος της ομάδας που τιμήθηκε με το βραβείο «Lifetime Achievement Award» της οργάνωσης Usenix Association.  

 

Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα ευρέως μεταφρασμένα και βραβευμένα με το «Software Development Productivity Award» βιβλία «Code Reading: The Open Source Perspective» (Addison-Wesley 2003) και «Code Quality: The Open Source Perspective» (Addison-Wesley 2006), καθώς και πάνω από 300 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.  Το έργο του αυτό έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 10.000 ετεροαναφορές.  Έχει διατελέσει διευθυντής σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού IEEE Software (2015–2018) όπου κατά την περίοδο 2005–2014 δημοσίευε την τακτική στήλη «Tools of the Trade». Είναι διακεκριμένο (senior) μέλος των επαγγελματικών οργανώσεων ACM και IEEE, και μέλος των IEEE Computer Society, Usenix Association.  Τα τρέχοντα  ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογία λογισμικού, την ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και τις νεφοϋπολογιστικές υποδομές. Το βιβλίο του «The Elements of Computing Style: 180+ Tips for Busy Knowledge Workers» παρέχει χρήσιμες συμβουλές για κάθε χρήστη υπολογιστών.