Δεληστάθη Βασιλική

Δεληστάθη Βασιλική
Νομική Σύμβουλος και επικεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Όμιλος Quest

Η Βασιλική Δεληστάθη είναι Νομική Σύμβουλος και επί κεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Quest, καθώς και Εταιρική Γραμματέας στo Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας «Quest Holdings».

Πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος διδακτορικού στο διοικητικό δίκαιο. 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (IMC, IMI). Διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (O.Π.A.) στο πλαίσιο του MBA «Certificate In Negotiations» και το 2020 στο Πάντειον Πανεπιστήμιο (Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών) ως βασική εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών.

Έχει εξειδίκευση σε όλους τους τύπους εταιρικών συναλλαγών εισηγμένων ή μη εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικοποιήσεων, ίδρυσης και λύσης νομικών προσώπων, συναλλαγών αγοραπωλησίας μετοχών ή εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και διενέργειας νομικών ελέγχων, εταιρικών μετασχηματισμών (εγχώριων και διασυνοριακών), εξαγορών εταιρειών, διασυνοριακών συναλλαγών, καθώς και σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης εταιρικού δανεισμού, εξασφαλιστικών συμβάσεων, ομολογιακών δανείων, επίσης στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς και την εταιρική διακυβέρνηση, στις δημόσιες συμβάσεις και σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στον τομέα εναλλακτικής ενέργειας και των Α.Ε.Ε.Α.Π., και έχει κάνει διαμεσολαβήσεις σε εμπορικές και οικογενειακές διαφορές, καθώς και σε συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. 

Έχει συνεργαστεί με δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ως εξωτερική συνεργάτης ή εταίρος) και έχει παράσχει τις νομικές υπηρεσίες της στους ελληνικούς ομίλους «Ελληνικά Χρηματιστήρια» (1999-2007), «ΟΣΕ» (2007-2012).

Είναι εξωτερική ειδική συνεργάτιδα στη «Διεθνή Διαφάνεια» και μέλος επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων και σωματείων εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και σωματείων κοινωνικής προσφοράς. Mέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.). Επιστημονική Συνεργάτης και Διαμεσολαβήτρια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Ε.Ο.ΔΙ.Δ.).