Παναγιώτου Χρήστος

Παναγιώτου Χρήστος
Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού, Alpha Bank
Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού, Alpha Bank

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε Χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος MSc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του ιδίου Πανεπιστημίου. Επίσης κατέχει επαγγελματική πιστοποίηση Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εργάσθηκε από το 1997 στους τομείς Διαχείρισης Διαθεσίμων  και Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (Treasury and ALM) της πρώην Εμπορικής Τράπεζας , μέλους του Ομίλου της Credit Agricole SA, όπου και διετέλεσε Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης από το 2008. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2013 και σήμερα είναι Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού. Έχει διατελέσει εισηγητής σε θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και μιλά την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.