Αδαμίδης Βασίλης

Αδαμίδης Βασίλης
HR & Business Services Director, Νestle Greece/Cyprus/Albania
HR & Business Services Director, Νestle Greece/Cyprus/Albania

O Βασίλης Αδαμίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος ΜΒΑ από το University of Bridgeport, Connecticut.

Έχει 30 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης του group της Nestle στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόσο σε functional ρόλους (Factory F&C Manager, Corporate Efficiency Manager, IT Manager) όσο και σε business ρόλους (Corporate Category Sales Development, Country Manager Ice Cream). Από το 2018 είναι μέλος της ομάδας του HR & Business Services χτίζοντας μαζί της το Workplace of Tomorrow.

Είναι παντρεμένος κι έχει ένα παιδί.