Χανιώτη Βάσια

Χανιώτη Βάσια
HR Manager, Eurolife FFH
HR Manager, Eurolife FFH

Η Βάσια Χανιώτη είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ασφαλιστικού Ομίλου Eurolife FFH. Με την ολοκλήρωση των σπουδών της ξεκίνησε να εργάζεται ως Training Coordinator στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Τράπεζας Eurobank, μια θέση που της έδωσε την ευκαιρία να απασχοληθεί σε σημαντικά projects και να γνωρίσει τις δομές και τη λειτουργία ενός μεγάλου οργανισμού. Ξεκίνησε να εργάζεται στη Eurolife FFH από τη θέση του Insurance Account Officer, μια εμπειρία-σταθμό για την καριέρα της καθώς μέσα από αυτή γνώρισε και αγάπησε τον ασφαλιστικό κλάδο, μαθαίνοντας βιωματικά πως «εάν κανείς το επιθυμεί μπορεί να επιτύχει, ανεξαρτήτως εμποδίων ή δυσκολιών». Τα επόμενα χρόνια ανέλαβε διαφορετικές θέσεις μέσα στη Eurolife FFH γνωρίζοντας καλύτερα την εταιρεία και τους ανθρώπους της και διαπιστώνοντας πως «οι ομάδες, όταν λειτουργούν αποτελεσματικά, παράγουν καλύτερα και μεγαλύτερα αποτελέσματα από τις μονάδες». Συνέχισε τις σπουδές της φοιτώντας στο Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξακολουθεί να εκπαιδεύεται και να μαθαίνει, προκειμένου να ‘προπονεί’ ως διαπιστευμένη Coach. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Πιστεύει πως η δύναμη κάθε οργανισμού είναι οι εργαζόμενοί του και πως οι ομάδες που επικοινωνούν αποτελεσματικά κι έχουν όραμα, δεν αποτυγχάνουν ποτέ, αλλά διαρκώς εξελίσσονται και μαθαίνουν.