Βενιζέλος Ευάγγελος

Βενιζέλος Ευάγγελος
Partner, Financial Services & Leader of the Graduate Rotational Program in FS, PwC Greece
Partner, Financial Services & Leader of the Graduate Rotational Program in FS, PwC Greece

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εντάχθηκε στην ομάδα της PwC το 2005 στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο προσφέροντας ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα μεγάλα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.

Έχει διευθύνει μεγάλα ελεγκτικά έργα και υπηρεσίες διασφάλισης τραπεζικών ομίλων και διαθέτει εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και κλάδων, όπως στην Ακίνητη Περιουσία, το Λιανεμπόριο, στην Διαχείριση Κεφαλαίων και στη Ναυτιλία. Μεταξύ άλλων, έχει ηγηθεί και συμμετάσχει σε μεγάλα και σημαντικά έργα στον χρηματοοικονομικό τομέα αναφορικά με τη Διαχείριση Κινδύνου και ανάπτυξης χρηματοοικονομικών μοντέλων (financial modelling), Due Diligence, IFRS 9, Τιτλοποιήσεις μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer - SRT),  Έλεγχο Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality Review - AQR) και Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων (Project Management Office PMO).

Είναι κάτοχος πτυχίου Ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Διεθνή Τραπεζική και στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο του Reading (UK). Επίσης, είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και Fellow του Association of Chartered Certified Accountants - FCCA (UK).