Πάνου Αθανασία

Πάνου Αθανασία
Cosmetics Lubra Researcher, BIC Violex S.A
Cosmetics Lubra Researcher, BIC Violex S.A

Η κυρία Πάνου σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο ΕΜΠ, αποφοίτησε το 2008 και στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποιώντας το διδακτορικο της με υποτροφία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ειδικότερα στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (τμήμα Φυσικοχημείας). Το αντικείμενο του διδακτορικού ήταν "Παρασκευή, χαρακτηρισμός και μελέτη ελαστομερών πολυμερικών συστημάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκων".  Στη συνέχεια, συνέχισε μεταδιδακτορικό στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Ολοκληρώνοντας την ερευνητική σταδιοδρομία, εντάχθηκε στο δυναμικό της πολυεθνικής εταιρείας BIC στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης όπου εργάζεται μέχρι και σήμερα.