Αστρεινίδης Άγγελος

Αστρεινίδης Άγγελος
Διευθύνων Σύμβουλος, iTeam

O κύριος Αστρεινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Μαθηματικά στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχικά δούλεψε ως ελεύθερος επαγγελματίας ως προγραμματιστής, στη συνέχεια συνεργάστηκε με την εταιρία Information Dynamics, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό της την προώθηση λύσεων λογισμικού μεγάλων οίκων του εξωτερικού που αντιπροσώπευε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ίδρυσε το 1999 την εταιρία πληροφορικής ITEAM Α.Ε. (www.iteam.gr), η οποία απασχολεί πλέον περισσότερα από 70 στελέχη πληροφορικής και έχει τη θέση του Προέδρου και CEO. Σκοπός της ITEAM είναι να αυτοματοποιεί και να βελτιστοποιεί κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες των πελατών της, μέσω της παροχής state-of-the-art software λύσεων και την προσφορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε τέσσερεις κύριους τομείς:

  • Την ανάπτυξη custom έργων λογισμικού σε διάφορες τεχνολογίες
  • Την παροχή λύσεων ΒΙ και Data Analytics,
  • Την παροχή υπηρεσιών Software Testing
  • Και την αντιπροσώπευση και προώθηση οίκων λογισμικού του εξωτερικού

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει ιδρύσει και ένα νέο business unit, την AviBright, που ασχολείται με την δημιουργία λύσεων λογισμικού που απευθύνονται στην αεροπορική βιομηχανία. Στο πελατολόγιο της ITEAM συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας.