Ασκούνης Δημήτρης

Ασκούνης Δημήτρης
Καθηγητής, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Δημήτρης Ασκούνης είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης.

Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, ευφυών πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανοικτών, διασυνδεδεμένων και μεγάλων δεδομένων καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 50 Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στις πιο πάνω περιοχές (FP7, Horizon2020, κλπ). Έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα και δραστηριότητες στις NIS και MEDA χώρες σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση μεγάλων έργων, κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων, ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής, κλπ. 

Επί σειρά ετών ήταν σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση. Από τον Ιούνιο 2019 είναι Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

Έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.