Λυμπερόπουλος Αριστοτέλης

Λυμπερόπουλος Αριστοτέλης
Υπεύθυνος Συντήρησης & Έργων, Maintenance & Constructions Manager, DEMO ΑΒΕΕ Βιομηχανία Φαρμάκων
Υπεύθυνος Συντήρησης & Έργων, Maintenance & Constructions Manager, DEMO ΑΒΕΕ Βιομηχανία Φαρμάκων

Ο Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος είναι υπεύθυνος των τμημάτων Συντήρησης και Έργων  στην βιομηχανία φαρμάκων DEMO ABEE. Προηγουμένως, και για διάστημα 7 ετών, από τον Μάρτιο του 2011 κατείχε επίσης και την θέση του Υπεύθυνου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία στην ίδια εταιρεία.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων από το Ε.Α.Π. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στον Αθήνα 2004 με αντικείμενο την επίβλεψη και διαχείριση Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (OAKA complex), στην Γενική Τράπεζα όταν άνηκε στον όμιλο της Société Générale με αντικείμενο την επίβλεψη νέων έργων και την συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και έχει συνεργαστεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με την ΕΠΑ Αττικής στον έλεγχο μελετών και κατασκευών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου. Συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με τεχνικά περιοδικά για την συγγραφή άρθρων σχετικών με την ασφάλεια, την ενεργειακή εξοικονόμηση και την χρήση νέων τεχνολογιών.

Βασικοί τομείς ενδιαφέροντος του είναι το pharmaceutical engineering, η βιώσιμη ανάπτυξη, η εξοικονόμηση ενέργειας, , η ασφάλεια, η βελτιστοποίηση των πρακτικών διαχείρισης των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη του commissioning στα κατασκευαστικά έργα.