Αντωνόπουλος Ιάσονας

Αντωνόπουλος Ιάσονας
Digital Transformation Office, Vodafone

Ο Ιάσονας Αντωνόπουλος είναι υπεύθυνος του Digital Transformation Office της Vodafone Ελλάδος που στοχεύει στο μετασχηματισμό της εταιρείας από TelCo σε ΤechCo. Με σπουδές στη φυσική,  μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες, διδακτορικό στο machine learning εργάστηκες Product Development and Management στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του software development ενώ είναι ενεργό μέλος του Agile Greece community. Για πολλά χρόνια διατέλεσε εξωτερικός συνεργάτης σε product innovation και strategy consulting τομείς βοηθώντας εταιρείες να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και πλατφόρμες επικοινωνίας. Tα τελευταία χρόνια έχει στην ευθύνη του τα στρατηγικά προγράμματα που αφορούν στην ψηφιοποίηση των διεπαφών με τους πελάτες της Vodafone, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και στον οργανικό μετασχηματισμό που υποστηρίζει ευέλικτες (agile) δομές λειτουργίας της εταιρείας.