Δημητρίου Αντώνης

Δημητρίου Αντώνης
Insurance Product & Analytics Manager, Generali

Ο κύριος Δημητρίου φοίτησε στη σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εν συνεχεία ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μαθηματικά της Αγοράς & της Παραγωγής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπειτα, ξεκίνησε την εργασιακή του σταδιοδρομία ως Non Life Underwriter στην ασφαλιστική εταιρεία Generali Hellas. Μετά από ένα χρόνο μεταπήδησε στο Αναλογιστικό τμήμα της Generali ως βοηθός Αναλογιστή, ενώ παράλληλα είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης του Αναλογιστή η οποία παρέχεται από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας.  5 έτη αργότερα  ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου του Αναλογιστικού τμήματος της εταιρείας. Τέλος, μετά από 4 έτη, ανέλαβε την διεύθυνση του Αναλογιστικού, θέση στην οποία παραμένει έως σήμερα. Επιπλέον, των εργασιακών καθηκόντων του, όντας  πλήρες μέλος της Ένωσης Αναλογιστών συμμετέχει σε τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που έχουν ως στόχο την προαγωγή της Αναλογιστικής Επιστήμης και του Αναλογιστικού Επαγγέλματος.