Γκουλιώτη Άννα

Γκουλιώτη  Άννα
Χημικός Οινολόγος MSc, PhD, Υπ. Αναλυτικών Υπηρεσιών & Ποιότητας, ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Χημικός Οινολόγος MSc, PhD, Υπ. Αναλυτικών Υπηρεσιών & Ποιότητας, ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Απόφοιτος του τμήματος Χημείας της Φυσικομαθηματικής σχολής του Α.Π.Θ. Την περίοδο 1990-1991 εκπόνησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα (Diplôme des Études Approfondies) στο Ινστιτούτο Οινολογίας και Αμπελουργίας του Πανεπιστημίου του Bordeaux II υπό την επίβλεψη του καθ. Α. Bertrand όπου εξειδικεύτηκε στη χρήση της ενόργανης ανάλυσης. Στη συνέχεια εργάστηκε στο ερευνητικό τμήμα της Εταιρίας "Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική" μέχρι το 1996 οπότε και αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ. Το 2000 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Σήμερα είναι επικεφαλής του μοναδικού οινολογικού εργαστηρίου που είναι διαπιστευμένου στην Ελλάδα κατά ELOT EN ISO 17025:2017.